23 พ.ค.66

ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณอมรพล จำปาทอง ครอบครัวคุณธีรนนท์ เสาวมลมาศ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวหมู ไก่กระเทียม แกงจืดลูกเงาะ ลอดช่องน้ำกะทิ มูลค่า 13,000 บาท