9 พ.ค.66

ขอขอบคุณ คุณณัฎฐาภรณ์ สิทธิพลพร และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู ข้าวหมูแดง ขนมหวานเย็น มูลค่า 15,000 บาท