5 พ.ค.66

ขอขอบคุณ คุณมาลี ทิมเทศ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวซี่โครงหมูอบ ขนมทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง มูลค่า 20,000 บาท