2 พ.ค.66

ขอขอบคุณ คุณลินดา การสังเวช จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ขนมจีนน้ำยากะทิ เฉาก๊วย มูลค่า 15,000 บาท