1 พ.ค.66

ขอขอบคุณ กลุ่มศิษย์เก่าสายน้ำทิพย์/สายน้ำผึ้ง  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวคลุกกะปิ น้ำมะตูม มูลค่า 20,000 บาท