11 มี.ค.66

ขอขอบคุณ คุณโสรยา มกราภิรมย์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู กวยเตี๋ยวหมูตุ๋น น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 13,000 บาท