6 มี.ค.66

ขอขอบคุณ คุณจิระพงษ์ คูหากาญจน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวคลุกกะปิ ขนมปลากริมไข่เต่า แก้วมังกร มูลค่า 18,000 บาท