23 ม.ค.66

ขอขอบคุณ คุณอรณิชา นิธากร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ลอดช่องไทย ไอศกรีม มูลค่า 18,000 บาท