22 ม.ค.66

ขอขอบคุณ คุณริญญารัสมิ์ เจริญรัตน์ และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ขยมเอแค มูลค่า 15,000 บาท