21 ม.ค.66

ขอขอบคุณ คุณฐิตินันท์ เอมโอชะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวหมูแดง  ข้าวต้มมัด ขนมใส่ไส้ มูลค่า 15,000 บาท