17 ม.ค.66

ขอขอบคุณ คุณเจนจิรา ประมวลโชค  นำข้าวกะเพราหมู ไก่ และไข่ดาว จัดเลี้ยงอาหารเย็น