16 ม.ค.66

ขอขอบคุณ คุณชญาณี บุญกิติชัยพันธ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ทอด ข้าวหมกไก่

น้ำอัดลม และไอศกรีม