14 พ.ย.65

คุณธันยนันท นิธากร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  เมนู บะหมี่หมูแดง ลอดช่องไทย และไอศกรีม มูลค่า 18,000 บาท