9 พ.ย.65

ขอขอบคุณอิศสินี วงศาลัคนากร จัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเรือ จำนวน 500 ชาม และเฉาก๊วย