30 ต.ค.65

ขอขอบคุณ บริษัท เต็มที่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวขาหมู ขนม กล้วยบวดชี และไอศกรีม มูลค่า 16'500 บาท