22 ก.ย.65

ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ แฮมมอนส์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเขียวหวานหมู ไก่ทอด บัวลอยสาคูเผือก มูลค่า 15,000 บาท