16 ก.ย.65

ขอขอบคุณ คุณพล คุณ อลิสา คุณณิชาภา คุณณครา อินทเสนี  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวไก่ทอด ข้าวคลุกกะปิ ขนมบัวลอย และทับทิมกรอบ มูลค่า 43,000 บาท