4 ก.ย.65

ขอขอบคุณ พล.ต.อ.ณัฐธร-รศ.ดร.มัญชมาสเพราะสุนทรีและกลุ่ม TOM&I จัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไอสกรีม ชารสต่างๆ