ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙