18 ส.ค. 65

ขอขอบคุณ ห้างที่นอนเอกลักษณ์ โดย คุณพันธ์เทพ ฉัตรแก้ว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ลาบหมู แกงจืดฟัก และน้ำลำไย