11 ส.ค.65

ขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง นำข้าวหมูกรอบหมูแดง และไอศกรีม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลค่า 3,000 บาท