5 ส.ค.65

ขอขอบคุณนายสิทธิชัย พรมทรัพย์อนัน คุณกิตติยา อุทกโยธะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงไตปลา ไข่ลูกเขย และสาคูเปียกข้าวโพด มูลค่า 12,000 บาท