31 ก.ค.65

ขอขอบคุณ พลโท นพดล ศรีจันทร์สุข จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ผัดมักกะโรนีใส่ไก่ โรตีสายไหม ขนมปังปี๊บ นมกล่อง ขนมไทย ไอสกรีม และบริจาคเครื่องอุปโภค ยาและเวชภัณฑ์