30 ก.ค.65

ขอขอบคุณ คุณอภิชาติ จันทรัตน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู มัสมั่นไก่ ไข่ตุ๋น เครปญี่ปุ่น และขนมตะโก้