22 ก.ค.65

ขอขอบคุณ บริษัท เอ็น.ที.ไอ.ที.ทราเวล แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงมัสมั่นไก่ ไข่ตุ๋น น้ำลำไย และไอศกรีม พร้อมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค