21 ก.ค65

ขอขอบคุณ ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม นำก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว พร้อมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค