19 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ ดร.สิรรมย์ นาคเกตุ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู หอยทอด ไอศกรีม มูลค่า 24,250 บาท