11 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ คุณพิมพา คเชนทอง และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ข้าวหมูแดง มะละกอ และไอศกรีม มูลค่า 18,200 บาท