11 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ คุณศรีพรเพ็ญ มะลิทอง และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ไข่พะโล้ ไก่ทอด ขนมฟักทองแกงบวด มูลค่า 15,000 บาท