10 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ มูลนิธิโรงพยาบาลเอเชีย บริจาคข้าวสาร จำนวน 23 ถุง รวม 115 กิโลกรัม