9 มิ.ย.65

ขอขอบคุณ คุณฐิตารีย์ โรจนธนภิรมย์  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ น้ำเก๊กฮวย ไอสกรีม มูลค่า 16,000 บาท