29 พ.ค.65

ขอขอบคุณ คุณกิติยุทธ หมั่นคติธรรม จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู มัสมั่นไก่ ไข่ตุ๋น น้ำลำไย แก้วมัง มูลค่า 15,000 บา