7 พ.ค.65

ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์ นำข้าวหมูเกาหลี ข้าวไก่เทอริยากิ โดนัท และไอศกรีม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน