17 เม.ย.65

ขอขอบคุณ คุณวัชรากร พิศชวนชม จัดเลี้ยงอาหรกลางวัน เมนู แกงเขียวหวานไก่ ผัดผักรวมมิตร เผือกแกงบวด มูลค่า 12,000 บาท