26 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณแม่พะเยาว์ เบื้องสูง จัดเลีั้ยงอาหารเย็น เมนู บะหมี่น่องไก่ ขนมเผือกแกงบวด มูลค่า 14,000 บาท