23 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณอรณิชา  นิชากร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่นองไก่ตุ๋น ขนมทับทิมกรอบ มูลค่า 17,000 บาท