22 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู คั่วกลิ้งหมู แกงจืดฟักใส่ไก่ น้ำเก๊กฮวย  มูลค่า 11,000 บาท