14 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณจิรพัฒน์ โตวณะบุตร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ น้ำลำไย และองุ่นแดง มูลค่า 18,000 บาท