13 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณธัญนิชชา ติระกาล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ผัดกะเพราไก่ แกงจืดรวมมิตร ขนมรวมมิตร มูลค่า 11,000 บาท