4 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณอภิญญา เสือปาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู สุกี้รวมมิตร ขนมบัวลอย มูลค่า 11,000 บาท