3 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณพล คุณภิสม คุณณิชาภา คุณณครา อินทเสนี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ น้ำลำไย ไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท