2 ม.ค.65

ขอขอบคุุณ คุณมณฑิรา คุณภิสม สิริวุฒิจรุงจิตต์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่น่องไก่ ลอดช่อง มูลค่า  14,000 บาท