1 ม.ค.65

ขอขอบคุณ คุณพรพรหม พรหมวาณิช จัดเลี้ยงกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ต้ม เกาเหลาลุูกชิ้น น้ำกระเจี๊ยบ มูลค่า 12,000 บาท