31 ธ.ค.64

ขอขอบคุณ คุณพรพรหม พรหมวาณิช จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวผัดกุ้ง แกงจืดเต้าหู้ไข่ น้ำลำไย มูลค่า 13,000 บาท