26 ธ.ค.64

ขอขอบคุณ คุณพรทิพย์ เหรียญธีรศักดิ์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ทอด แกงจืดเต้าหู้ไข่ ขนมรวมมิตรน้ำแดง ไอสกรีม มูลค่า 15,000 บาท