23 พ.ย.64

ขอขอบคุณ คุณกิตติพงศ์ อติชาติพงศ์กุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส น้ำหวาน มูลค่า 12,000 บาท