15 พ.ย.64

ขอขอบคุณ คุณชัยกร เฟื่องมารยาท จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ แกงจืดฟัก เฉาก๊วย มูลค่า 12,000 บาท