23 ต.ค.64

ขอขอบคุณ อาจารย์สิรรมย์ นาคเกตุ  นำข้าวกล่อง  จำนวน 450 กล่อง ขนมซิฟฟ่อน และไอศกรีม รวมมูลค่า 25,000 บาท