22 ต.ค.64

ขอขอบคุณ คุณนรมล คล้ายวงษ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือเปราะ ไข่ลูกเขย น้ำลำไย มูลค่า  11,000 บาท