19 ต.ค.64

ขอขอบคุณ ครอบครัวเด็กหญิง กฤษติณา กฤดากร ณ อยุธยา นำข้าวกล่องจำนวน 600 กล่อง ขนมโตเกียว  จัดเลี้ยงมื้อกลางวัน  พร้อมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค